Đóng mới phà tự hành 60 tấn

– Vật liệu vỏ: Thép đóng tàu
– Chiều dài lớn nhất: 30,2 m
– Chiều rộng lớn nhất: 6,2 m
– Chiều cao mạn: 1,5 m
– Chiều chìm trung bình: 1,0 m
– Lượng chiếm nước đầy tải: 115 tấn
– Công suất máy chính: 250 mã lực
– Công suất máy phụ: 12 mã lực
– Trọng tải: 60 tấn