Nhà máy Z753, Cục Kỹ Thuật Hải Quân: đẩy mạnh công tác dân vận

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật Hải quân luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động dân vận, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế – xã hội.

Triển khai sâu rộng

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Lâm – Chính ủy Nhà máy Z753, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, năm, tháng của Đảng ủy nhà máy đều có nội dung công tác dân vận và phân công Bí thư Đảng ủy phụ trách. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhà máy đã ban hành quy chế về công tác này; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế cũng như các nội dung chương trình phối hợp hoạt động giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện công tác dân vận theo phương châm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Xuân Lâm tặng quà cho các hộ nghèo xã Cam Thịnh Tây.
Đại tá Nguyễn Xuân Lâm tặng quà cho các hộ nghèo xã Cam Thịnh Tây.

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo, đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho quân nhân, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng trong đơn vị nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp… Đặc biệt, Đảng ủy nhà máy đã ban hành quy chế lãnh đạo công tác dân vận, xây dựng các Tổ dân vận, Tổ tuyên truyền đặc biệt, Tổ tiếp công dân…, qua đó tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động phong trào thi dua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả thiết thực

Thời gian qua, Nhà máy Z753 luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đa dạng hóa các hình thức, nội dung, biện pháp tiến hành, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Nhà máy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Cử người tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; Tổ cơ động làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân gặp nạn; hỗ trợ cây giống, con giống cho các gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển kinh tế; tặng xe đạp, sách, vở, quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội…

Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ xây tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng; ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động hơn 660 triệu đồng; tổ chức 8 lượt tuyên truyền biển, đảo, phổ biến pháp luật cho hơn 1.000 lượt cán bộ, quần chúng nhân dân, nhất là ngư dân. Đặc biệt, mỗi khi trên địa bàn đóng quân xảy ra thiên tai bão lũ, đơn vị luôn tích cực huy động nhân lực, phương tiện giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Hàng năm, đơn vị phối hợp với Khối thi đua 1 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, Khối các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tặng giống cây trồng, vật nuôi giúp người dân các vùng khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, tận dụng nguồn nhân lực, trang thiết bị sẵn có, hàng năm, đơn vị đều tổ chức các đội sửa chữa cơ động trên quần đảo Trường Sa kết hợp giao nhiệm vụ làm công tác dân vận; tổ chức sửa chữa, khắc phục hỏng hóc hàng chục lượt phương tiện tàu thuyền giúp ngư dân yên tâm bám biển. Đồng thời, đơn vị tích cực tham gia sản xuất, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ các dự án phát triển kinh tế biển do Đảng, Nhà nước, Quân chủng triển khai, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội trên huyện đảo Trường Sa.

Đại tá Nguyễn Xuân Lâm cho biết: “Thời gian qua, các hoạt động phong trào thi đua được đơn vị tổ chức thường xuyên với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, trong đó nổi bật là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tham gia các dự án bảo đảm kỹ thuật và phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội trên huyện đảo Trường Sa. Qua đó, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh…”.

Ghi nhận những thành tích dân vận của đơn vị trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua và tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của đơn vị trong công tác này.

(Theo Báo Khánh Hòa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *