Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật Hải quân: Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 22-11, tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua của công đoàn Nhà máy đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt học tập, công tác đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có kiến thức và năng lực chuyên môn tốt thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, Đảng bộ TSVM.

8h1

Quang cảnh đại hội

Hàng năm, Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Nhà máy tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; các phương án SSCĐ, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn Nhà máy…

Năm 2016, Nhà máy được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động” và được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng Bằng khen. Năm 2017, Nhà máy là 1 trong 7 doanh nghiệp Quân đội và 1 trong 2 doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Đại hội đề ra nội dung, phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phấn đấu hàng năm có từ 30-35 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, trong đó có từ 2-4 công trình sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị kinh tế; phấn đấu có từ 1-3 đoàn viên công đoàn ưu tú được xét kết nạp Đảng.

8h2

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z753 nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z753 nhiệm kỳ 2017-2022 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Hải quân lần thứ VIII.

 

 (Theo tạp chí Quân đội- Tham gia sản xuất xây dựng kinh tế)