NĂNG LỰC sản xuất

NĂNG LỰC SẢN XUẤT CHẾ TẠO

– Đóng mới tàu thuyền (đến 200 tấn); sửa chữa tàu thuyền có tự trọng đến 600 tấn.

– Đóng mới, sửa chữa các phương tiện nổi (đến 1.000 tấn).

– Đóng mới các loại xuồng cao tốc, vận tải vỏ nhôm, vỏ thép, vỏ composite.

– Thiết kế, chế tạo hệ thống, thiết bị kéo tàu, xuồng.

– Thiết kế, chế tạo, xây lắp nhà xưởng kết cấu thép và mạng kỹ thuật (cấp điện, cấp khí, cấp thoát nước, chống sét); các kết cấu thép có khối lượng, kích thước lớn (cột ăng ten tự đứng cao đến 90m, stec chứa dầu, nước) với tổng khối lượng đến 1.500 tấn/năm.

– Thiết kế, sản xuất, sửa chữa các thiết bị nâng chuyển (cầu trục đến 50 tấn, cầu trục 10-20 tấn khẩu độ lớn đến 30m, cẩu xuồng các loại): 35 chiếc/năm;

– Thiết kế, sản xuất dây chuyền sàng, tuyển cát công suất đến 50 tấn.giờ (250.000 tấn.năm).

– Sản xuất bàn, giá công nghệ, thiết bị phi tiêu chuẩn cho các xưởng, trạm khu vực (300 tấn/năm); sản xuất các vật tư kỹ thuật bằng kim loại không nhiệt luyện (100 tấn/năm); sản xuất các loại gioăng, phớt cho sửa chữa các ngành.

– Sửa chữa lớn xe ô tô quân sự (150 chiếc/năm), sửa chữa trạm nguồn điện (100 chiếc/năm).