Công ty TNHH MTV Hải Khánh (Z753): Hội nghị người lao động năm 2020

Ngày 19-2, tại Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Hải Khánh, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Dự và chỉ đạo có Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân; đại diện Ban Công đoàn Hải quân và Phòng Chính trị, Cục Kỹ thuật Hải quân.

6h1

Ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty; kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2019; kết quả hội nghị người lao động cấp tổ, đội, phòng, ban, phân xưởng, xí nghiệp và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019.

Tại hội nghị, các ý kiến nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; kiểm điểm những điểm yếu còn tồn tại và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại tá Ngô Văn Thành đánh giá cao những kết quả của Công ty năm 2019 và yêu cầu Công ty cần nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót; tích cực tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm và ổn định đời sống người lao động; dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng của người lao động; quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định, chỉ thị của các cấp, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, nhất là an toàn về chính trị, an toàn trong lao động sản xuất và tham gia giao thông…

Đồng chí Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký thỏa ước lao động tập thể năm 2020; bầu tổ đối thoại và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

 

 (Theo Hải quân Việt nam điện tử)